Öncelikli Araştırma Alanları
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TEMATİK ARAŞTIRMA KONULARI VE ALT YAPI PROJE DESTEĞİ ÖNCELİKLİ ARAŞTIRMA ALANLARI
 

Tematik Konu 1: Yenilikçi Malzeme ve Biyomalzeme Teknolojileri      

Öncelikli Araştırma Alanları

      Çıktı Odaklı

 • 1.1. Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler, Biyoteknoloji Ürünleri, Biyomalzemeler  
 • 1.2. Arıtma Teknolojileri/Biyoteknolojik Su Arıtımı
 • 1.3. Bor Teknolojileri
 • 1.4. İleri Kompozitler; Polimerik, Seramik, Metal Matriksli, Çimento Bazlı Kompozitler
 • 1.5. Mikro ve Nanoteknolojiler/Nanomalzemeler
 • 1.6. Polimer ve Plastik Malzemeler
 • 1.7. Su Kalitesini Belirlemede Analitik Metotlar
 • 1.8. Süper Alaşımlar ve Bileşikler 
 • 1.9. Tarımsal Araştırma ve Faaliyetlerde Biyoteknolojik Süreç ve Ürünler
 • 1.10. Yüzey Kaplama Malzemeleri ve Teknolojileri

       Ar-Ge Kapasite Geliştirme Odaklı

 • 1.11. Savunma ve Havacılık Malzemeleri 
 • 1.12. Gaz – Türbin Sıcak Kısım Kaplamaları
 

Tematik Konu 2: Akıllı Sistemler, Dijital Teknoloji ve Dijital Eğitim Uygulamaları

Öncelikli Araştırma Alanları

      Çıktı Odaklı

 • 2.1.  Akıllı Üretim İçin Robotik Sistemler 
 • 2.2.  İşbirlikçi Robotlar, Hizmet Robotları, Otonom Robotlar
 • 2.3.  Bilgisayarlı Görü
 • 2.4.  Yapay Zeka Uygulamaları

      Ar-Ge Kapasite Geliştirme Odaklı

 • 2.5.   Akıllı ve Dijital Tarım Uygulamaları 
 • 2.6.   Bakım ve Denetleme Robotları 
 • 2.7.   Robotik Sistemlerde Bilgi Güvenliği
 • 2.8.   Biyoinformatik 
 • 2.9.   Blok – Zincir Yazılımları
 • 2.10. Dijital İmaj Geliştirme
 • 2.11. Dijital Ölçüm ve Değerlendirme 
 • 2.12. Dijital Bellek Oluşturma
 • 2.13. Mikro Cihazlar 
 • 2.14. Eklemeli İmalat
 • 2.15. Mimarlıkta Arttırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik Uygulamaları 
 • 2.16. Eğitimde Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları
 • 2.17. Hesaplamalı Sayısal Tasarım
 • 2.18. Simülasyon, Modelleme, Uzaktan Eğitim Modelleri ve Sistemleri
 • 2.19. Eğitimde Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknoloji Kullanımı
 • 2.20. Eğitimde Robotik Uygulamalar

 

Tematik Konu 3: Enerji Depolama ve Üretme, Enerji ve Çevre Ekonomisi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Verimliliği ve Güvenliği

Öncelikli Araştırma Alanları

     Çıktı Odaklı

 • 3.1. Enerji Depolama Teknolojileri 
 • 3.2. Enerji Üretim Malzemeleri
 • 3.3. Enerji Verimlilik Malzemeleri
 • 3.4. Kataliz/Batarya/Pil Malzemeleri
 • 3.5. Sürdürülebilir Yapılar ve Enerji Etkin Kullanımı
 • 3.6. Enerji Arzı Güvenliği
 • 3.7. Kaynak Verimliliği, Enerji Verimliliği, Malzeme Verimliliği

       Ar-Ge Kapasite Geliştirme Odaklı

 • 3.8.   Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 • 3.9.   Nükleer Enerji Teknolojileri
 • 3.10. Hidrojen ve Yakıt Pilleri
 • 3.11. Biyokütle Enerji Kaynakları
 • 3.12. Güneş Enerjisi
 • 3.13. Rüzgâr Enerjisi
 • 3.14. Jeotermal Enerji Kaynakları

 

Tematik Konu 4: Döngüsel-Ekonomi/ Teknoloji Uygulamaları, Sürdürülebilir ve Yeterlilik Odaklı Tarımsal Araştırmalar, Yaşam Alanları Dönüşümü

Öncelikli Araştırma Alanları

      Çıktı Odaklı

 • 4.1.   İklim Değişikliği ve Tarım
 • 4.2.   Sürdürülebilir ve Yeterlilik Odaklı Tarımsal Araştırmalar
 • 4.3.   Tarımsal Odaklı Döngüsel Ekonomik Süreçler ve Ürünler
 • 4.4.   Sürdürülebilir Tarım
 • 4.5.   Kaynak Verimliliği
 • 4.6.   Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim
 • 4.7.   İnsan Odaklı Kentsel Değişim ve Dönüşümler
 • 4.8.   Ulaşım Güvenliği
 • 4.9.   Kent Planlaması
 • 4.10. Yeşil Yol Uygulamaları
 • 4.11. Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele
 • 4.12. Vergiye Gönüllü Uyumun Artırılması
 • 4.13. Döngüsel Ekonomi Stratejileri

       Ar-Ge Kapasite Geliştirme Odaklı

 • 4.14. Entegre Havza Yönetimi
 • 4.15. Sağlıklı Kentler ve Kentsel Ergonomi
 • 4.16. C4 Enerji Bitkileri
 • 4.17. Biyoyakıtlar
 • 4.18. Biyoyakıt Temelli Kırsal Kalkınma
 • 4.19. Düşük Karbonlu Ekonomi

 

Tematik Konu 5: Mikrobiyota – Gıda ve Sağlık

Öncelikli Araştırma Alanları

      Çıktı Odaklı 

 • 5.1. Yaşamın İlk Bin Gününde Mikrobiyota
 • 5.2. Hastalıklar ile Mikrobiyota İlişkisinin Değerlendirilmesi

       Ar-Ge Kapasite Geliştirme Odaklı

 • 5.3.   Beslenme, Gıdalar ve Mikrobiyota İlişkisi, Probiyotikler, Prebiyotikler, Postbiyotikler 
 • 5.4.   Fermente Gıdalar ve Bu Ürünlerin Kapsülasyonu, Formülasyonu ve Klinik Kullanımların Değerlendirilmesi
 • 5.5.   Doğal ve Bitkisel Ürünler
 • 5.6.   Fonksiyonel Gıdalar
 • 5.7.   Gıdada Biyoyararlılık ve Biyoaktivite Araştırmaları 
 • 5.8.   Gıda ve Mikrobiyom: Beslenme Sağlık İlişki ve Etkileşimler
 • 5.9. In vitro Sindirim Simülasyonu Çalışmaları ve Sistemleri Geliştirilmesi
 • 5.10.  Mikrobiyota Hedefli Yeni Nesil Tedaviler
 • 5.11. Yaşlılıkta Mikrobiyota

 

Tematik Konu 6: Sağlıkta Yenileşme ve Teknoloji 

Öncelikli Araştırma Alanları

      Çıktı Odaklı

 • 6.1.   Deneysel Modeller
 • 6.2.   Gen – Çevre Etkileşimi, Hücre ve Gen Tedavisi
 • 6.3.   Kanser Patogenezinde Yolaklar ve Molekül Keşfi
 • 6.4.   Kanser Riski/Riskli Kişi Tayini, Kohort Araştırmaları, Boylamsal Araştırmalar
 • 6.5.   Kanserde Yaşam Kalitesinin Geliştirilmesi
 • 6.6.   Kök Hücre Teknolojileri
 • 6.7.   Nörodejeneratif  Hastalıkların Patogenezine Yönelik Çalışmalar
 • 6.8.   Omik Çalışmalar; Genomik, Transkriptomik, Proteomik, Metabolomik
 • 6.9.   Sağlıkta Bilgisayar Destekli Tanı ve Tedavi Uygulamaları
 • 6.10. Salgın Hastalıklarda Sağlığının Korunması ve Düzeltilmesi 
 • 6.11. Tanı ve Tedavi Monitorizasyonunda Likit Biyopsi

      Ar-Ge Kapasite Geliştirme Odaklı

 • 6.12. Diş Hekimliğinde Klinik Karar Destek Sistemleri 
 • 6.13. Düşünce Kontrollü Yapay Uzuv ve Eklemler, Biyouyumlu Yapay Duyu Organları
 • 6.14. Giyilebilir Teknolojiler ile Uzaktan Hasta İzleme Cihaz ve Sistemleri
 • 6.15. İlaç ve Aşı İçin Keşif, Preklinik ve Klinik Faz 2, 3, 4 Araştırmalar, İlaç Taşıyıcı ve Salıcı Sistemler
 • 6.16. Yenilikçi Tanı ve Tedavi Teknolojilerinin Geliştirilmesi 
 • 6.17. Tıbbi İnformatik
 • 6.18. Transplantasyonda Soğuk ve Sıcak İskemiden Korunma
 • 6.19. Yara İyileşmesi ve Doku Rejenerasyon Kapasitesinin Artırılması 
 • 6.20. Yaşlılığa Bağlı Sensörial Kayıplar, Rehabilitasyon ve Tedavi Teknolojileri
 • 6.21. Yaşlılıkta Ağız Diş Sağlığına Yönelik İleri Uygulamalar
 • 6.22. Yüzde Yaşlanmayı Önleme ve Yumuşak Doku Onarımı 

 

Tematik Konu 7: Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu ve Disiplinlerarası İşbirliği

Öncelikli Araştırma Alanları

      Çıktı Odaklı

 • 7.1.  Eğitim Yazılımları
 • 7.2.  Alana Özgü Beceriler
 • 7.3.  Kavram Yanılgılarının tespiti ve giderilmesi
 • 7.4.  Türk Dili Eğitiminde Yaklaşımlar
 • 7.5.  Yabancı Dil Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
 • 7.6.  Birey Okuryazarlıklarının Geliştirilmesi
 • 7.7   Özel Eğitim
 • 7.8.  Öğrenen Psikolojisi ve Rehberlik
 • 7.9.  Afet Eğitimi
 • 7.10. Nitelikli Hizmet İçi Eğitim Yaklaşımları
 • 7.11. Öğretmen Yeterlikleri ve Yetkinlikler

      Ar-Ge Kapasite Geliştirme 

 • 7.12. Eğitimde Web Araçları Kullanımı 
 • 7.13. 21. Yüzyıl Becerileri
 • 7.14. STEM* Eğitimi
 • 7.15. STEAM / STEM+A# Eğitimi
 • 7.16. Okul Dışı Öğrenme

*Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik Entegrasyonuna dayalı eğitim
#Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik ve Sanat Entegrasyonuna dayalı eğitim