Araştırmacı Kılavuzu

Araştırma Kaynakları
Üniversitemize ait bazı Araştırma Kaynakları aşağıda verilmektedir.

Dış Paydaşlarla Yürütülen Ar-Ge Çalışmaları

 • Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM): Üniversitemizde sektörle ilgili etkileşim, girişimcilik, fikri ve sınai haklar vb. konularla ilgili süreç yönetimi genel olarak ETTOM tarafından yürütülmektedir (Erişim için tıklayınız.)
 • Sektör Destekli Ar-Ge Projelerinde Çalışma: Üniversitemizde sektör destekli Ar-Ge projeleri için ETTOM veya 2547 sayılı kanun madde 58/k kapsamında ilgili birimde (fakülte vb.) proje başvurusu yapılır.
 • Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (Erişim için tıklayınız.)
 • Firma ortağı veya yöneticisi olan Öğretim Elemanları

Misafir Araştırmacı Destekleri

Açık Erişim

Teşvik ve Ödüller 

 • Akademik Teşvik: Akademik Teşvik Komisyonu ve Başvuru Süreçleri (Erişim için tıklayınız.)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ödül Yönergesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ödül Yönergesi ve Başvuru Süreçleri (Erişim için tıklayınız.)

​Etik, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Kurullar

 • Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (Erişim için tıklayınız.)
 • Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu (Erişim için tıklayınız.)
 • Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (Erişim için tıklayınız.)
 • İnsan Araştırmaları Etik Kurulu (Erişim için tıklayınız.)
 • Klinik Araştırmalar Etik Kurulu (Erişim için tıklayınız.)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Kurulu (Erişim için tıklayınız.)

NOT: Sayfanın geliştirilmesi devam etmekte olup içerikle ilgili görüş ve önerilerinizi arastirma@ogu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.