• Slayt
  • Slayt
  • Slayt
  • Slayt

Ana Sayfa

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi misyonu ve vizyonunda da belirtildiği gibi, bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumun talepleri doğrultusunda faydaya ve ekonomik ürüne dönüştürmeyi, girişimci ve yenilikçi mezunlar ve araştırmacılar yetiştirmeyi görev edinmiştir.
Bunları yaparken, evrensel bilime katkı sağlayan, küreselleşen dünyanın gerekliliklerinin farkında, ülkemizin ve bölgemizin öncelikli alanlarıyla uyumlu, akademik girişimcilik atmosferini ve araştırma altyapısını destekleyen mekanizmalar oluşturan, yurt içindeki ve dışındaki paydaşlarla iş birlikleri kuran, yayın etiği ilkelerine bağlı bir araştırma geliştirme politikasını benimsemiştir.

ESOGÜ Öncelikli Alan-Genel: Sağlıkta Dijital Teknolojiler (YÖK Öncelikli Alan) Çalıştayı
23.05.2023

Sağlıkta Dijital Teknolojiler öncelikli alan misyonu Yükseköğretim Kurulu tarafından, Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi  kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesine verilmiştir. Bu doğrultuda üniversitemizde bu alanda aktif çalışma yapan Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Araştırma Laboratuvarları ve Araştırma Gruplarını belirleme amaçlı Sağlıkta Dijital Teknolojiler Çalıştayı 08.06.2023 tarihinde saat 09.30' da ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi Salon-2 de gerçekleştirilecektir.

Çalıştayda sunum yapacak olan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Araştırma Laboratuvarı, Araştırma Grubu vb. 31.05.2023 tarihine kadar aşağıdaki linkteki başvuru ve sunum dosyasını doldurup

arastirma@ogu.edu.tr adresine göndermeleri, organizasyon ve duyuru için önemlidir.

Dosya Link:
https://arastirma.ogu.edu.tr/Duyuru/Detay/22/esogu-tematik-arastirma-konulari-calistaylari-icin-basvuru-formu-ve-sablon-sunum-icerigi

Not 1: Çalıştaya tüm öğretim elemanları ve sektör paydaşları dinleyici olarak davet edilebilir.

Not 2: ESOGÜ Tematik Araştırma Konuları Çalıştayında izin veren araştırmacılar için yapılan sunumlar toplantı sonrası arastirma.ogu.edu.tr adresine yüklenmektedir.