• Slayt
  • Slayt
  • Slayt
  • Slayt

Ana Sayfa

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi misyonu ve vizyonunda da belirtildiği gibi, bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumun talepleri doğrultusunda faydaya ve ekonomik ürüne dönüştürmeyi, girişimci ve yenilikçi mezunlar ve araştırmacılar yetiştirmeyi görev edinmiştir.
Bunları yaparken, evrensel bilime katkı sağlayan, küreselleşen dünyanın gerekliliklerinin farkında, ülkemizin ve bölgemizin öncelikli alanlarıyla uyumlu, akademik girişimcilik atmosferini ve araştırma altyapısını destekleyen mekanizmalar oluşturan, yurt içindeki ve dışındaki paydaşlarla iş birlikleri kuran, yayın etiği ilkelerine bağlı bir araştırma geliştirme politikasını benimsemiştir.